banner2008 
Startsidan Om boken Författarna Tips till föräldrar Länkar Boka föredrag Köp boken Press
Innehållsförteckning HM Drottning Silvias förord Recensioner Läs utdrag ur boken Boken i media

 

HM Drottning Silvias förord

 

H M Drottning Silvia har skrivit förordet till ”Skydda ditt barn på Internet”. Drottningens intresse för barnens bästa är känt över hela världen, och hon är väl medveten om vilka faror barnen möter i vårt senaste och mest omspännande medium:

”Den nya tekniken kan vara till stor nytta för oss alla och på många sätt en källa till kunskap, glädje och inspiration. Men dessvärre är den också ett effektivt och vasst verktyg för dem som vill andra illa. Internet har t ex försett vuxna med ett nytt redskap för att kontakta barn och ungdomar i sexuella syften, kontakter som når rakt in i flick- och pojkrummen.


Det finns ofta en naiv inställning bland vuxna som tror att barn och ungdomar är skyddade bakom datorskärmen. Men datorn är ingen barnvakt. På Internet finns samma faror som i verkligheten.


Det råder inget tvivel om att, utan vägledning från oss vuxna, Internet kan vara mycket farligt för våra barn. Det faktum att barn och ungdomar oftast kan så mycket mer om tekniken, gör att vi tvekar. Det är mänskligt, men innebär faktiskt ett svek. Lika självklart som det är för oss vuxna att berätta om faror i trafiken, lika självklart bör det vara att vi berättar för barnen om att det finns faror på Internet. Att släppa ut ett barn på Internet utan grundläggande kunskaper är som att släppa ut ett barn i trafiken för att själv upptäcka faran med att gå mot rött.


Att vistas på Internet är att vistas i verkligheten, även om många tyvärr uppfattar nätets möjligheter till anonymitet som ett alibi för att uppträda illa. Därför måste vi engagera oss, lära, lyssna och se Internet som en aktivitet. Vi måste också som tidigare och i samband med andra aktiviteter, vara de som skapar regler och sätter gränser.


Barnen är vår framtid, vår viktigaste tillgång. Just därför är det goda föräldraskapet den viktigaste uppgiften för oss vuxna. Det är alltid vi som ska leda, stödja och visa vad som är mitt och ditt, rätt och fel. Det är vi som ska försvara och föra vidare respekten för människovärdet i alla dess former. Även på Internet.


Tekniken är ny, men de mänskliga grunderna är fortfarande de samma. Barnen är det viktigaste vi har. Som vuxna har vi, vare sig vi är föräldrar eller ej, ett gemensamt ansvar för att skydda barnen, lära ut det goda och försöka stoppa det onda. Även på Internet.”